Menu

Gi tilgang til Meta Business Suite

Det gjøres slik:

  1. Gå til Bedriftsinnstillinger.
  2. Under Brukere klikker du på Partnere.
  3. Klikk på + Legg til.
  4. Velg Gi en partner tilgang til ressursene dine. Angi Bedrifts-ID for partneren (Adler sin er: 1046401239025920 ) du vil legge til, og klikk på Neste.
  5. På denne skjermen kan du legge til partnere i flere ressurser. Velg en ressurstype i den første kolonnen. Velg ressursene du vil legge til for partneren din, i den andre kolonnen. Tilordne en rolle for partneren din i den tredje kolonnen. Gjenta disse trinnene inntil du har valgt roller for alle ressursene du vil tilordne.
  6. Klikk på Lagre endringer.

Anbefalt for deg