Menu

DHL Express Bærekraft

DHL Express har et utrolig ambisiøst bærekraftsmål om netto nullutslipp innen 2050.

For å få til dette er de nødt til å utforske nye løsninger.

Vi ønsket å fortelle en historie om hvorfor DHL Express og langrenn passer så godt sammen og fasiten er innovasjon. DHL Express må innovere for å bli grønnest og langrennsutøverne må innovere innenfor teknikk og trening slik at de kan bli raskest.